CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Het hoger onderwijs

Nederlands in het hoger onderwijs i.s.m. de NTU

24/02/2014

NTU Combi_V_05_PMS
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL), adviserend orgaan van de Nederlandse Taalunie, heeft in het najaar van 2014 een advies uitgebracht aan het Comité van Ministers over de Nederlandse taalvaardigheid in het hoger onderwijs. Voor de behandeling van dit onderwerp is een werkgroep opgericht, waarvan CVN lid was.

Achtergrond van het adviestraject

Als onderdeel van het huidige meerjarenbeleidsplan wilde de Nederlandse Taalunie een onderzoek doen naar het gebruik van de Nederlandse taal in het Hoger Onderwijs in het Nederlandse taalgebied. Tegelijkertijd signaleerde CVN aanleiding om een vervolg te geven aan de in haar opdracht uitgevoerde studie ‘Het Engels in het Hoger Onderwijs’  (uitgevoerd door Albert Oosterhof, 2002), waarbij ditmaal de Nederlandse taal centraal staat. 

Producten tot nu toe

Op 21 juni 2013 heeft de Raad een Startnotitie uitgebracht, inclusief een plan van aanpak voor vormgeving en uitvoering van het adviestraject.

Daarnaast heeft de RTNL literatuuronderzoek laten verrichten. Opdracht aan de onderzoekers was na te gaan welk onderzoek gedaan is naar de taalvaardigheid van studenten en naar het taalbeleid van instellingen voor hoger onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om wat die onderzoeken en literatuur aan gegevens opleveren voor de beantwoording van de vragen uit de Startnotitie, maar ook om vast te stellen welke mogelijke lacunes er zijn in kennis over de betreffende kwesties.

Expertmeeting

Op 19 maart 2014 vond een expertmeeting plaats in Rotterdam. Doel van de meeting was om de relevantie van de adviesthematiek te toetsen en eerste aanzetten tot aanbevelingen te formuleren. Aanwezig was een vijftigtal experts uit de academische wereld en makers van taalbeleid. Tijdens rondetafelbijeenkomsten gingen zij in gesprek over de volgende vragen:

  1. Hoe staat het met de aandacht voor taalvaardighed in het hoger onderwijs? Wat zou er nog meer moeten gebeuren?
  2. Wat voor beleid zou daarvoor bij de instellingen van hoger onderwijs nodig zijn?
  3. Uit welke elementen bestaat een dergelijk taalbeleid?
  4. Wie zou(den) dat moeten ontwikkelen en realiseren?
  5. Welke rol kunnen de overheid en de Nederlandse Taalunie daarbij spelen?

Het advies is reeds op de website van de Taalunie verschenen.

Download hieronder het rapport Nederlands in het hoger onderwijs.

Downloads

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht