CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

bregenz-194358_640

Middelen voor grensoverschrijdende culturele samenwerking

04/04/2014

CVN heeft in opvolging van haar advies Sleutels tot verzilveren, culturele samenwerking richting Derde Landen gewerkt aan een inventarisatie van de Vlaamse, Nederlandse en internationale middelen die beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

De middelen bevinden zich bij fondsen, sectorinstellingen, overheden en diplomatieke posten in het buitenland, verdeeld in budgetten met elk eigen oormerken en doelstellingen. De middelen zijn in het ene geval bedoeld zijn voor projecten binnen de grenzen van de Lage Landen, terwijl andere middelen ook ingezet kunnen worden voor presentaties richting derde landen. Soms zijn de middelen geoormerkt voor programmering, soms juist voor de organisatie van de randvoorwaardelijke structuren er om heen.


CVN heeft deze middelen in kaart willen brengen, om zo de financiële mogelijkheden voor eenieder vindbaar en inzichtelijk te maken. In de doorontwikkeling van FotoPLUS – CVN-SCAN zou dit overzicht kunnen worden opgenomen. Het kon zo een instrument/wegwijzer vormen in de actuele regelgeving/en beschikbaarheid van subsidies, waardoor het Vlaams-Nederlandse cultuurveld sturing en inspiratie geboden kon worden tot verdere samenwerkingsinitiatieven te komen.

In het advies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland in 2015 kondigde CVN een subadvies inzake instelling van een Vlaams-Nederlands fonds voor Culturele Samenwerking aan; een terrein waarop Vlaanderen en Nederland unilateraal vergelijkbare ambities en beleid hebben.

CVN was daarom verheugd te lezen dat de middelen die de Vlaamse en Nederlandse overheden ter beschikking stelden in het gelegenheidsfonds voor de Viering van het 20-jarig verdrag in 2015, met name ook voor deze inclusieve doeleinden aangewend konden worden. Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen waren dat het projecten moesten zijn waarin de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen duidelijk aanwezig is, die een cultureel en inclusief karakter hebben, waarin gezocht wordt naar een nieuw publiek en nieuwe participatievormen, en waarvan de helft van de financiering al rond is. BesteBuren is een matchingfonds, geen subsidie.

Het CVN-advies kreeg met deze eenmalige bilaterale regeling rechtstreeks, zij het incidenteel, invulling. CVN hoopt dat een structurele borging mogelijk kan worden, indien de ervaringen en effecten van deze eenmalige middelen ingezet voor de Viering positief zijn. CVN had de monitoring van de resultaten van deze regeling reeds in de agenda opgenomen om behoefte, gebruik en effect te evalueren.

Met het terugtreden van de voltallige commissie en de aangekondigde opheffing van het secretariaat zal die planning niet meer mogelijk zijn.

Tegelijkertijd ziet CVN ziet wel een lang gekoesterde wens, beschreven in bovenstaande adviestrajecten, in vervulling gaan door de recente aankondiging van de overheden over nieuwe ambities voor een nieuwe commissie CVN: “de vrijgekomen CVN-middelen worden integraal geheroriënteerd naar de financiering van Vlaams-Nederlandse culturele initiatieven in derde landen

CVN maakt zoals door de commissie verwoord in haar persbericht, graag plaats voor nieuwe structuren en afspraken die dit kunnen bewerkstelligen.

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht