CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

kfh

Jong Lagerhuis van de Lage Landen

15/06/2014

Betrokkenheid van de jeugd en talentontwikkeling zijn vitale onderdelen van de uitstraling die Vlaanderen en Nederland gezamenlijk beogen richting derde landen. CVN ziet hier een mogelijkheid voor een nieuw gezamenlijk initiatief, dat tevens bijdraagt aan wederzijdse uitwisseling van kennis en vaardigheden: een uitgelezen kans voor jonge Nederlandstaligen om hun ontwikkeling van taalgebruik, debattechnieken en kennis van politieke systemen te versterken tijdens een nieuw te lanceren Vlaams-Nederlandse jeugddebatreeks, genaamd Lage Landen Lagerhuisdebatten.

Een gezamenlijke opzet met uitstraling richting derde landen

Gezamenlijk optrekken in de organisatie van (een combinatie van) bovenstaande debatwedstrijden is belangrijk voor de uitstraling van Vlaanderen en Nederland richting derde landen op basis van de volgende overwegingen.

  • Jongeren groeien vandaag op in een geïnternationaliseerde wereld. Grensopenende, multinationale organisatie van de debatwedstrijden sluit aan op deze realiteit.
  • Beeldvorming gebeurt vandaag op basis van soundbites en oneliners, wat aandacht voor speech- en debatvaardigheden extra belangrijk maakt. Laat jongeren uit Vlaanderen en Nederland zich aan elkaar meten en elkaar inspireren. Dit stuwt het vaardigheidsniveau binnen ons taalgebied op. Op langere termijn versterkt het de stem van de nu nog jonge Nederlandstalige generaties. Bijvoorbeeld richting de Angelsaksische wereld, waarin speech- en debattraining veel aandacht krijgen tijdens opvoeding en opleiding.
  • Een nieuw Vlaams-Nederlands initiatief op het gebied van talentontwikkeling kan uitgroeien tot een actueel paradepaardje. Een goede lancering van het initiatief trekt publiciteit aan.

Voorgestelde/mogelijke actoren (in non-exclusieve opsomming)

  • Nederlandse Taalunie
  • Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
  • Vlaams-Nederlands Huis deBuren
  • Organisatoren van de bestaande nationale initiatieven
  • ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat
  • Organisatoren van de bestaande nationale initiatieven

Nederland: Het Nationaal Jeugddebat; De Debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’; Het Model European Parliament.

Vlaanderen: BPolitix; Jeugd Parlement Jeunesse; De kracht van je stem; Vlaams Belang Jongeren; Scholierenparlement in de Senaat; Het Model European Parliament.

Een eerste CVN verkenning met mogelijke partners heeft geleid tot zeer positieve reacties uit de sector. Voldoende positieve respons om dit Lage Landen Lagerhuis-debat in voorbereiding te nemen.

Om die reden wil CVN, Vlaams-Nederlandse college instellingen adviseren om het idee van Jong Lagerhuis van de Lage Landen niet verloren te laten gaan en het in samenwerking met partners in de toekomst tot een mooi initiatief te laten brengen.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht