CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

cvnscan2015

FotoPLUS: 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

24/02/2014

In 2015 vieren Vlaanderen en Nederland het twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland. FotoPLUS is een toekomstgerichte terugblik op 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, dat in dit feestjaar 2015 middels het programma BesteBuren wordt gevierd.

Om inzicht te krijgen in de status quo van de culturele samenwerking en uitwisseling, en daarmee in de actuele context van de Viering, hebben de overheden CVN gevraagd een overzicht op te maken; een Foto te nemen. CVN heeft daartoe het Vlaams-Nederlandse netwerk, zoals fondsen, steunpunten en instellingen, gevraagd informatie te leveren over hun Vlaams-Nederlandse activiteiten. CVN heeft dit verzameld in een eerste overzicht, dat op 4 september 2013 is opgeleverd als onderdeel van het beleidsadvies over de organisatie van de Viering (zie deel 2 van het advies Tot hier. En nu verder!).

De overheden hebben CVN vervolgens gevraagd de foto nog scherper te maken: FotoPLUS.

CVN-SCAN
CVN heeft de FotoPLUS opgezet als bilaterale schets van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, op basis van bestaand kwantitatief en kwalitatief onderzoek, sectoranalyses en reeds gepubliceerde rapporten. In het 2014 is de FotoPLUS gaandeweg ontwikkeld van een adviestraject op zich (doel) naar een nieuwe werkwijze (middel) voor CVN: de CVN-SCAN.

In de CVN-SCAN heeft CVN permanent trends, analyses, cijfers en geluiden uit de culturele sectoren in het vizier. Op basis daarvan kunnen waar relevant en urgent sectoren en/of thema’s doorontwikkeld worden in flitsadviezen, brieven van bekommernis of adviezen. CVN kan zo, op verzoek, dan wel uit eigen beweging, een gedragen advies leveren.

De CVN-SCAN is opgezet in een groeimodel. Voor 2014-2015 werd ingezoomd op 4 sectoren van de culturele samenwerking. De ‘flits’ was daarbij gericht op de volgende prominente en bepalende sectoren: de Podiumkunsten en Taal en Letteren, vanwege de meest opvallende intensiteit en historische verankering. Daarnaast op de Creatieve industrie op expliciet verzoek van de Nederlandse overheid, en het Sociaal-Cultureel werkveld op expliciet verzoek van de Vlaamse overheid.

De sector Erfgoed werd via het traject Meesters ook meegenomen en bevindt zich momenteel nog in de fase van voorbereidingen. Daarbij is de verbinding van toerisme en erfgoed wel de gouden combinatie genoemd.

Uiteindelijk zou het gehele kunstenveld bilateraal in beeld moeten worden gebracht, en doorlopend actueel worden gehouden met de meest opvallende bevindingen en conclusies.

Uitgebreide vergelijkingen van beschikbaar data- en analyse-materiaal en theoretisch kader overtuigde CVN van nut en noodzaak inzake een overkoepelend adviestraject aangaande Vlaams-Nederlandse cijfers en data-ontsluiting.

Atlas voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Deze CVN-SCAN zou vergezeld worden door de eerste editie van de Atlas voor Vlaams-Nederlandse samenwerking. Deze Atlas is een CVN initiatief, dat samen met de Taalunie en de Atlas voor Nederlandse gemeenten in concept is ontwikkeld. Deze editie zou vanuit de aantoonbare waarde van de gedeelde Nederlandse taal de basis leggen voor verdere uitbreiding aan de hand van actuele culturele thema’s en sectoren.

Vanwege het opheffen van de huidige commissie en het secretariaat CVN zal dat vanuit CVN helaas geen doorgang kunnen vinden. CVN hoopt van harte dat het initiatief door de Taalunie verder kan worden opgepakt en doorontwikkeld tot een tot nu toe uniek en node gemist beleidsinstrument voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht