CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Verkenningen

Hier kunt u lezen welke onderwerpen CVN momenteel in verkenning heeft. Met deze verkenningen wordt aangetoond of een uiteindelijk advies nuttig en nodig is, om vervolgens in voorbereiding te worden genomen. Naast de trajecten die op rechtstreeks verzoek van de overheden worden verkend, kunt u hier ook de trajecten lezen die CVN op eigen initiatief, dan wel op aangeven van sleutelfiguren en -organisaties uit de betrokken Verdragsthema’s verkent.

Alle aandachtspunten die bij samenwerking spelen heeft CVN steeds op de radar staan. Deze worden waar relevant telkens meegenomen in specifieke verkenningen. Belemmeringen als gevolg van -een verschil in- regelgeving is hier, zoals aangegeven in het advies Sleutels tot verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen, één van.