CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

GrensopenerPLUS

GrensopenerPLUS: Inspiratie, wegwijzer, presentatie en ontsluiting Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

28/03/2014

CVN heeft in 2013 op verschillende momenten aanbevolen een digitaal platform in te richten, om daarmee centraal inzicht mogelijk te maken in de resultaten van Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.


FotoPLUS/GrensopenerPLUS

De overheden gaven aan in CVN Grensopener een uitgangspunt te herkennen dit digitaal platform verder door te ontwikkelen: GrensopenerPLUS. 

CVN heeft onderdelen van FotoPLUS in GrensopenerPLUS weergegeven, en daarbij scherp gesteld op het nut voor de Overheid, Culturele Sector en het Publiek.

Overheid: Praktijkgerichte aanbevelingen waarmee inzicht gegeven wordt in nuttige en belemmerende regelgeving. Waar mogelijk voorzien van tips en aanbevelingen om knelpunten te verbeteren;

Culturele Sector: Om het Vlaams-Nederlandse cultuurveld sturing en inspiratie te bieden tot verdere samenwerkingsinitiatieven te komen. Ook een instrument/wegwijzer in actuele regelgeving en beschikbare subsidies voor internationale samenwerking;

Publiek: een showcase van succesvolle samenwerkingsprojecten.

GrensopenerPLUS werd doorlopend actueel gehouden. GrensopenerPLUS bood een platform waarmee directe interactiviteit met de gebruiker wordt voorzien, die eigen projecten kan aanvullen.


Update Maart 2015: Vanwege het ontwikkelen van de CVN-Scan, die als natuurlijk vanuit de activiteiten FotoPLUS is ontstaan, is het concept GrensopenerPLUS niet verder uitgewerkt. Deze verkenning is daarmee afgewerkt.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht