CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN

CVN ziet toe op de uitvoering van het Vlaams-Nederlands Cultureel VerdragBinnen het kader van dit verdrag dient CVN kansen en belemmeringen voor samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland te signaleren en de benutting van die kansen ook te stimuleren.

Hierbij maakt CVN gebruik van de bijeengebrachte expertise en het netwerk van haar Commissieleden, die door de bilaterale overheden zijn benoemd.

CVN geeft haar missie concreet vorm door adviezen te schrijven voor de Vlaamse en Nederlandse regeringen, zowel gevraagd als op eigen initiatief.