CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Beelden © Tjarko van der Pol / SaltyStock

Op 17 januari 1995 werd in Antwerpen door de Nederlandse en de Vlaamse regeringen het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland ondertekend. De term “Cultureel” wordt  in de brede betekenis gebruikt, want voluit heet het verdrag:“Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden”.

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland is de belichaming van de politieke wil in Vlaanderen en Nederland om samen te werken. Dit heeft culturele, maatschappelijke, educatieve en economische dimensies, zowel nationaal als internationaal. Met name op dat laatste punt kan de CVN een meerwaarde vervullen en kan die gezamenlijke politieke wil, vastgelegd in het Cultureel Verdrag, tot aansprekende resultaten leiden.

Inhoud van het Verdrag
In het Cultureel Verdrag zijn Vlaanderen en Nederland het volgende overeengekomen: