CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN

In 1995 ondertekenden Vlaanderen en Nederland het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, waarin de samenwerking binnen het Nederlandse taalgebied op het gebied van cultuur in de brede zin vastgelegd is.

Voorheen, in 1990, sloten Vlaanderen en Nederland al de GENT-akkoorden. Deze akkoorden bepalen de samenwerking op de gebieden van onder meer onderwijsinnovatie, gezamenlijk onderzoek naar mobiliteit van studenten over en weer, en gemeenschappelijke studies naar de bestrijding van onderwijsachterstanden. GENT is de afkorting van Gehele Europese Nederlandse Taalgebied.

Sinds de ondertekening van het eerste verdrag in 1990, onder de naam Actieprogramma GENT, werd het akkoord vijfmaal herbevestigd waarbij telkens nieuwe aandachtspunten geformuleerd zijn.  Het laatste akkoord, GENT 6,  loopt sinds 2004 en legt het accent op onderwijsuitwisseling en cultuureducatie.

In het kader van de GENT-akkoorden vonden talrijke contacten plaats tussen de Nederlandse en Vlaamse departementen voor onderwijs. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijke conferenties en publicaties. Daarnaast stimuleerden de departementen de informatie-uitwisseling en samenwerking van instellingen in Vlaanderen en Nederland onderling om op die manier kennis en deskundigheid te delen.

Na het GENT-6 akkoord werd er geen nieuw GENT-akkoord afgesloten. “Zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse zijde was men immers tot de vaststelling gekomen dat een formeel akkoord geen meerwaarde bood voor de bestaande samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Sterker nog, een dergelijk formeel raamakkoord kan een beperkend effect hebben op de samenwerking. Daarom opteren we voor een ad hoc samenwerking die het mogelijk maakt om flexibel in te spelen op actuele samenwerkingsnoden“,  aldus Vlaams minister Pascal Smets in 2013 in antwoord op schriftelijke vragen vanuit het Vlaams Parlement.