CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN

lage_LandenNederland en Vlaanderen zijn niet zomaar buurlanden. Zij spreken dezelfde taal en hebben een grotendeels gemeenschappelijk verleden. Op die manier zijn ze bevoorrechte partners om een gezamenlijk op te treden. Dat kan op verschillende gebieden, maar toch vooral op cultureel terrein in brede zin.

Opvallend is daarbij wat in de grensstreken gebeurt, want daar raken beide landen elkaar en voelt men beter dan elders de voordelen en de problemen van de samenwerking. Eveneens opvallend is wat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk in het buitenland – in “derde landen” – realiseren.

De zo geformuleerde missie van bevordering van de onderlinge samenwerking richting Derde Landen is daarmee de context van alle adviezen van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.

Over de geschiedenis van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking kunt u hier meer lezen.