CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

WRR en SCP presenteren publicatie: Gescheiden werelden?

30/10/2014

Deze gezamenlijke publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) brengt een aantal sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland in kaart. Het eerste deel bestaat uit een internationale vergelijking, het tweede behandelt politieke tegenstellingen en wereldbeelden in Nederland en het derde verkent in welke mate hoger- en lageropgeleiden in ons land in gescheiden werelden leven.

U kunt de publicatie van de website van de WRR en het SCP downloaden.

Het SCP:
Loopt er een nieuwe sociaal-culturele scheidslijn door Nederland? De zuilen worden steeds meer een herinnering uit het verleden, en andere sociaal-culturele tegenstellingen treden op de voorgrond. Politiek manifesteren deze zich vooral in tegengestelde opvattingen over globaliseringskwesties als migranten en Europa en in grote verschillen in vertrouwen in de overheid. Sinds de verkiezingen van 2002 winnen partijen die ondubbelzinnig positie kiezen op deze onderwerpen flinke zetelaantallen.

Gaat het alleen maar om een verschil in politieke oriëntaties of speelt er meer? Het blijkt dat opleidingsniveaus veel verschil maken, niet alleen bij politieke opvattingen, maar ook bij mediagebruik, sociale contacten en smaakvoorkeuren. Tekent zich hier een bredere sociaal-culturele segregatie af? En is dat dan de vaak gevreesde ‘tweedeling’?

In deze verkenning werpt een breed palet van wetenschappers licht op deze actuele vragen, en presenteren zij nieuw onderzoek. Het geeft daarmee een state-of-the-art overzicht van de kennis over de hedendaagse sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland en elders.

De verkenning maakt onderdeel uit van een breder scala van projecten van de adviesraden en planbureaus over het thema ‘maatschappelijke scheidslijnen’. In dat kader verscheen dit voorjaar al de WRR-verkenning Hoe ongelijk is Nederland? en brengt het SCP in december 2014 de publicatie Verschil in Nederland – Sociaal en Cultureel Rapport 2014 uit.

Bron en volledige berichtgeving: WRR en SCP

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht