CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vraag in het Vlaams Parlement over bezuinigingen Nederlands Letterenfonds

31/05/2012

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele, voorheen algemeen secretaris van CVN, zal een parlementaire vraag stellen over de bezuiniging bij het Nederlands Letterenfonds, en dan met name over het gebrek aan communicatie hierover met Vlaanderen. “Uit mijn Actuele Vraag aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (30 mei 2012) blijkt dat er geen overleg is geweest tussen de Nederlandse en  de Vlaamse bewindslieden over de besparingen aan Nederlandse kant en de mogelijke gevolgen ervan voor Vlaanderen. Voor mij is dat een schending van het Taalunieverdrag. Dat verdrag vraagt samenwerking en een gezamenlijk beleid. Hier is er niet eens overleg geweest”, zo leidt Vandaele zijn vraag in.

Vandaele is niet te spreken over de eenzijdige beleidswijziging van het Nederlands Letterenfonds, dat de mogelijkheid schrapt voor auteurs om tegelijkertijd op zowel het Nederlandse als het Vlaamse collega-fonds een beroep te doen voor steun: “Dat Nederlandse en Vlaamse auteurs vandaag zowel bij de Nederlandse als bij de Vlaamse fondsen kunnen aankloppen, is een goede zaak.  Voor Europa bestaat er immers één Nederlands taalgebied dat de staatsgrenzen overschrijdt. Men mag niet discrimineren op basis van nationaliteit. Vanuit het oogpunt van taal- en cultuurpolitiek is dat een uitstekende zaak. Subsidies voorbehouden op basis van woonplaats, zoals nu wordt gesuggereerd, lijkt me een stap achteruit.”

Vandaele zal tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de Vlaams-Nederlandse interparlementaire commissie rond de Nederlandse Taalunie kritische vragen stellen; zowel over het alsnog zoeken van een oplossing voor de bovenstaande kwestie, als over de manier waarop bewindslieden eenzelfde situatie in de toekomst kunnen vermijden.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht