CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaamse Regering stelt cultuursubsidies vast

04/04/2014
Joke Schauvliege

Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering heeft op 4 april 2014 het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege goedgekeurd voor de subsidiëring van culturele organisaties die binnen het Kunstendecreet een subsidieaanvraag hebben ingediend. Het betreft de subsidieronde 2015-2016 voor tweejarige aanvragen. Op basis van de criteria uit het Kunstendecreet en de beleidsaanbevelingen van de minister krijgen 67 organisaties een meerjarige subsidie van twee jaar. Het globale subsidiebedrag dat in de begroting 2015 wordt voorzien, bedraagt 8 miljoen euro. Een kleine helft hiervan gaat naar nieuwkomers.

Deze beslissing geeft 67 kunstenorganisaties, sociaal-artistieke, kunsteducatieve organisaties en uitgeverijen de steun om binnen en buiten de grenzen van Vlaanderen het publiek te overtuigen van hun creatieve kracht“, aldus Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Lees hier het volledige persbericht van de Vlaams Regering. 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht