CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaamse ‘Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur’ gepresenteerd

29/03/2012
Overhandig_Leidraad_Goed_Bestuur

Voorzitter van de stuurgroep Annick Schramme overhandigt de ‘Leidraad Goed bestuur voor cultuur’ aan minister Schauvliege (credits: Ons Erfdeel vzw).

In Nederland bestond het al, en ook de Vlaamse social-profit en corporate sector hadden er al één. Sinds afgelopen maandag heeft ook de Vlaamse culturele sector een eigen, op maat gemaakte ‘Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur’.

De ‘Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur’ werd afgelopen maandag 26 maart in ontvangst genomen door de Vlaamse Minister voor Cultuur Joke Schauvliege, tijdens een studiedag van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement over het thema cultural governance (zie foto).

De Leidraad is opgesteld door een Stuurgroep die bestond uit Vlaamse en Nederlandse experts. “Het is een handige tool geworden, waaraan alle culturele organisaties hun eigen werking kunnen toetsen en optimaliseren”, vertelde voorzitter van de Stuurgroep prof. Dr. Anncik Schramme over de Leidraad (bron: Ons Erfdeel). Om de Leidraad zo handzaam en helder mogelijk te maken, koos de Stuurgroep voor een indeling aan de hand van vijf overkoepelende principes van goed bestuur. Voor de gebruiker die zich er verder in wil verdiepen, is elk van de vijf beginselen opgesplitst in gedetailleerde aanbevelingen.

De Minister reageerde direct op de inhoud van de Leidraad en sprak vooral haar steun uit voor de aanbevelingen van de Stuurgroep om de Raden van Besturen in Vlaanderen zo divers mogelijk samen te stellen. Ze dacht daarbij aan de combinaties van jongere en oudere leden, van allochtone en autochtone, en met name ook wat betreft de vaardigheden die zij allen meebrengen.

Tijdens de studiedag is de Leidraad als paperback gepresenteerd, die binnenkort onder alle culturele instellingen in Vlaanderen verspreid zal worden. Op 15 mei zal de Leidraad ook in boekvorm verschijnen bij Uitgeverij Lannoo Campus, met ruimte voor een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden van goed bestuur in binnen- en buitenland en verschillende sectoren. Onder meer het Gallo-Romeins Museum, het Kaaitheater en deFilharmonie verleenden hun medewerking. Op deze website berichten we u over publicatie van het boek in juni 2012.

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht