CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaamse begroting 2015 in evenwicht: besparen en investeren

26/09/2014

De Vlaamse regering zal in 2015 een inspanning van 1,16 miljard euro moeten leveren. Daarmee is de begroting in evenwicht.

regeringbourgeoisDe regering Bourgeois I heeft een dubbele ambitie: enerzijds de begroting in evenwicht houden, anderzijds investeren waar nodig. In 2015 komt er dan ook ruimte voor nieuw beleid: 98 miljoen euro. Daarvan gaat 65 miljoen euro naar Welzijn en 20 miljoen euro naar Onderzoek en Ontwikkeling. Daarmee geeft de minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan waar de topprioriteiten van de nieuwe regering liggen.
De nadruk van de besparingen liggen op het overheidsapparaat. Tegen 2019 doet Vlaanderen het met 1950 ambtenaren minder. De besparingen binnen de VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) vallen hieronder.

De volledige Vlaamse begroting 2015

Cultuur

In opdracht van de Vlaamse regering voert de minister van Cultuur, Media en Jeugd een gemiddelde besparing door van 5% op het totale saneringsvolume van meer dan 1 miljard euro. Op de begroting Kunsten en Erfgoed bedraagt die besparing € 12 miljoen op een budget van circa € 215 miljoen. De totale besparingen voor  cultuur bedraagt 32 miljoen euro. In de ondersteunende diensten, zoals steunpunten en sectorinstellingen wordt tot 20 procent bespaard.

Vanaf 2015 zal de Vlaamse regering voor 40 miljoen euro investeringen doen in culturele infrastructuur.

De Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) benadrukt in het parlement dat ook voor cultuur de keuzes vanuit sociaal oogpunt genomen zijn. Zo wordt er op jeugd minder bespaard, alsook op op moeilijke kansengroepen.

De Vlaamse regering beseft dat de besparingen enorm zijn maar wil op die manier “ruimte scheppen voor investeringen in welzijn, zorg en scholen. Een innovatieve, sterke economie creëert juist de basis voor meer welvaart. Een bloeiende economie is de basis voor bloei van kunst en cultuur“, aldus Bourgeois.

Reacties uit de sector

De cultuursector vrees dat het voortbestaan van sommige -voornamelijk kleinere- kunstenorganisaties in het gedrang komt. Oko (overleg kunstenorganisaties) vreest dat de artistieke instroom onder druk zal komen te staan omdat cultuurhuizen in de rode cijfers zullen duiken. Ook wordt voorspelt dat er in de tewerkstelling gesnoeid zal worden, gezien de loonkost van vele organisaties hoger ligt dan de subsidies.

Peter de Caluwe, intendant van De Munt (een instelling die federaal betoelaagd wordt, en dus haar werkingsbudget behoud) uit zijn bezorgdheid over de besparingen bij Vlaamse collega’s. In een interview met De Knack hamert hij op de (economische) waarde van cultuur: ‘Cultuur is een fundament van de economie‘. De Caluwe:”Subsidies zijn in feite investeringen. Sterker nog: een investering van 1 euro in cultuur brengt de economie 3 euro op.” Yves Desmet (hoofdredacteur De Knack) merkt hierop aanvullend aan: “Kunst zou niet eens hoeven te bewijzen dat ze een daadwerkelijke economische return oplevert. net zoals die andere nutteloze noodzaken, bijvoorbeeld de behoefte om niet-economisceh kennis te vergaren of om andere mensen te helpen. Kunst, kennis en solidariteit maken ons nochtans veel minder tot mens dan het vermogen het boekjaar van ons bedrijf en onze overheid met winst af te sluiten“.

De oppositie betreurt de forse besparingen binnen de sector en bestempelt de keuze van de minister om sterker te besparen in de sector van de Kunsten dan in bijvoorbeeld Grote Instellingen als conservatief. Ze stelt dat de meest vernieuwende kunstvormen hierdoor worden beknot in hun ontplooiing en het aanbod zal verschralen.

Onderwijs

Zowel in het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs zal er worden bespaard. De grootorde van de besparingen in het hoger onderwijs en de inschrijvingsgelden werden tot nog toe niet nader toegelicht. Tijdens het traditionele openingscollege politicologie aan de UGent benadrukt Bourgeois dat het niet de bedoeling is om de toegang tot het hoger onderwijs onmogelijk te maken. Ook het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zullen inspanningen moeten leveren. Binnen de jeugdsector is de besparing € 4,2 miljoen op een totaal van € 71,5 miljoen.

Reacties uit de sector

Ondanks het feit dat het inschrijvingsgeld omhoog zal gaan komen er geen nieuwe beurzen bij. Ondanks het feit dat de Vlaams minister-president Geert Bourgeois aangaf dat de besparingen niet zouden gebeuren op kosten van de zwaksten in de samenleving vreest de sector dat dit de drempel om te gaan studeren verhoogt.

Sociaal- cultureel en jeugdwerk

Niet enkel de kunstensector moet besparen. Voor sociaal-cultureel werk bedraagt ze € 9,6 miljoen op een budget van circa € 190 miljoen. Globaal gezien neemt de overheidssteun met 5,1 procent af. Een groot aantal organisaties en verenigingen binnen het sociaal-cultureel werk en jeugdwerk zijn afhankelijk van provinciale subsidies. Een beleidsniveau dat zal worden afgebouwd.

Reacties uit de sector

Het afbouwen van het provinciaal niveau baart de sector zorgen. Ze benadrukt tevens dat sociaal-cultureel werk geen luxeproduct is waarop bespaard kan worden gezien ze als doel heeft het verhogen van het welzijn.

De Vlaamse Jeugdraad is  het niet eens met de minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz die stelde dat de impact van de besparingen op de cultuur- en jeugdsector “nog wel zou meevallen”. Volgens de Vlaamse Jeugdraad krijgt de jeugd rake klappen. Ze vreest voor een teloorgang van het lokale jeugdbeleid. ‘De middelen die nu specifiek bestemd zijn voor de ondersteuning van lokaal jeugdwerk verwijnen rechtstereks uit het gemeentefonds’. Er is volgens De Vlaams Jeugdraad geen enkele garantie dat lokale besturen die middelen nog zullen besteden aan de ondersteuning van een lokale jeugdraad, fuifbeleid, jeugdlokalen, jeugdparticipatie of de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ze betreurt ook de miskende kracht van het provinciaal jeugdbeleid dat hoewel minder zichtbaar, in het verleden onderschat werd.

Persartikelen


 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht