CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaamse adviesraden presenteren advies ‘Grenzen doorbreken’

SARC SARiV
12/06/2014

Op vraag van de Vlaamse regering presenteerden de Strategische Adviesraad Cultuur (SARC) en Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) op 28 mei het advies Grenzen doorbreken, over de culturele belangen van de Vlaamse Gemeenschap. Het advies richt zich op het snijvlak van het internationaal cultuurbeleid en culturele diplomatie. Belangrijkste aanbeveling aan de Vlaamse Regering is om in te zetten op “wederkerigheid en uitwisseling“. Als onderbouwing maakten de adviesraden een analyse van de goede praktijken van partnerlanden, waaronder Nederland. Het gehele advies Grenzen doorbreken leest u via deze link.

Internationale zichtbaarheid van de Vlaamse culturele troeven

Het is de taak van de overheid om in te zetten op de internationale dynamiek vanuit een klimaat van openheid en wereldburgerschap, door internationalisering in culturele en creatieve sectoren te ondersteunen en door afgewogen keuzes te maken met betrekking tot de wisselwerking tussen culturele, diplomatieke, maatschappelijke en economische belangen , met aandacht voor de eigenheid en gelijkwaardigheid van de diverse belangen“, aldus de Vlaamse adviesraden.

Met deze grondgedachte als vertrekpunt, formuleren de adviesraden een vijftal doelstellingen. Deze zijn gericht op optimale zichtbaarheid van Vlaanderen in de wereld en het verzilveren van het (economisch) potentieel van Vlaamse cultuur en creativiteit. De adviesraden voorzien de Vlaamse regering van een reeks van 23 aanbevelingen om deze doelstellingen praktisch en organisatorisch te realiseren. Deze focussen “op het tegengaan van de huidige versnippering inzake actoren, rollen en instrumentarium en die een geïntegreerd en integraal beleid beogen dat de culturele belangen van de Vlaamse Gemeenschap optimaal behartigt“.

Kansen voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

De Vlaamse adviesraden signaleren kansen voor samenwerking met Nederland  “om optimaler in te spelen op strategische evenementen en opportuniteiten“. Ook roepen de adviesraden de Vlaamse regering op om “haar aansturende en controlerende rol m.b.t. de Vlaams -Nederlandse samenwerking actiever op te nemen. Zij moet deze intergouvernementele samenwerking inpassen in de eigen beleidsopties en deze samenwerking zelf voeden op basis van haar eigen beleidskeuzes“. In het veld liggen er kansen voor de Vlaamse culturele instituten in het buitenland om vaker synergie te zoeken met de huizen en vertegenwoordigingen van andere landen waaronder Nederland, zo bevelen de adviesraden aan.

Bijdrage aan het advies van CVN

Op 5 mei 2014 ontvingen de raden een formele bijdrage aan het advies van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN). Voorafgaand aan deze bijdrage gingen de algemeen secretarissen van beide raden in gesprek met het secretariaat van CVN over de Vlaams-Nederlandse samenwerking. De bijdrage van CVN geeft antwoord op een negental vragen van de raden. De bijdrage benadrukt de intentie van Vlaamse en Nederlandse bewindspersonen om bilateraal op te treden“, aldus de SARC en SARiV.

Vanaf deze plaatst dankt CVN de SARC en SARiV hartelijk voor het zoeken van afstemming. De bijdrage, die CVN met plezier samengesteld heeft, kunt u hieronder lezen.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht