CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams Parlement keurt ‘Actieplan voor de letteren’ goed

29/06/2012

Afgelopen woensdag 27 juni heeft het Vlaams Parlement ingestemd met een ‘Actieplan voor de letteren’ dat een antwoord moet bieden op pijnpunten waarmee de letterensector zich in Vlaanderen geconfronteerd ziet. Zo houden de fysieke boekhandels het hoofd nog nauwelijks boven water en lijkt ontlezing steeds meer om zich heen te grijpen. Het actieplan, dat moet helpen dit ongunstige tij te keren, werd ingediend door de partijen sp.a, CD&V, N-VA en Groen!.

Het actieplan kwam er na nauwe samenwerking tussen branchevereniging het BoekenOverleg en de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement, en stippelt in elf concrete actiepunten een strategie uit om een volwaardig letterenbeleid vorm te geven. De volledige tekst van de resolutie kunt u hier lezen. De resolutie erkent het BoekenOverleg formeel als aanspreekpunt voor de sector om goed overleg te bevorderen. Daarnaast doet het aanbevelingen op het gebied van ondersteunend beleid voor economisch minder rendabele, maar cultureel belangrijke literaire genres, leesbevordering, digitalisering, letterenerfgoed en de positie van de zelfstandige boekhandel. Een in het oog springende aanbeveling is bovendien dat het Parlement de Vlaamse Gemeenschap vraagt om zich kandidaat te stellen als gastland op de Frankfurter Buchmesse vanaf 2016. De kandidatuur zou voorbereid moeten worden met nauwe betrokkenheid van de boekensector.

“Met deze resolutie bevestigt het Vlaams Parlement het belang van boeken en letteren binnen de creatieve industrie in Vlaanderen, en de grote culturele en economische waarde die ze hebben. De resolutie toont een duidelijk engagement om deze sector in de toekomst verder te ondersteunen en te laten groeien”, aldus het BoekenOverleg.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht