CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams Parlement hoort Vlaams-Nederlandse instellingen

24/06/2011

Op uitnodiging van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media was een delegatie van CVN op de ochtend van donderdag 23 juni te gast in het Vlaams parlement, samen met vijf andere Vlaams-Nederlandse instellingen die zich bezighouden met cultuur. Doel van de hoorzitting was om de leden van de parlementscommissie een update te geven ten aanzien van de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Hoe gaat het over het algemeen met die samenwerking? En met de afzonderlijke instellingen? Waar liggen de uitdagingen? Dit en nog veel meer kwam donderdagochtend aan bod.

Een integraal verslag van de hoorzitting verschijnt binnenkort als onderdeel van de Handelingen.

Verliefdheid of een marriage de raison?

Naast CVN mochten nog vijf verschillende instellingen zichzelf presenteren: De Nederlandse Taalunie, deBuren, De Brakke Grond, Ons Erfdeel en Het Algemeen Nederlands Verbond. Het lag voor de hand dat allen een bloeiende Vlaams-Nederlandse interactie bepleitten, ten volle ondersteund door de overheid. Elk deed dit op zijn eigen manier tijdens het eerste deel van de zitting, toen vertegenwoordigers van elke individuele instelling de leden van de parlementaire commissie mochten bijpraten over de laatste ontwikkeling in zijn of haar onderneming.

Hoe keken de verschillende aanwezige parlementaire commissieleden hier tegenaan? Het moet gezegd: de meningen liepen uiteen. Waar het ene commissielid de instellingen kritisch maar zonder reservatie zijn of haar vragen stelde, positioneerden andere leden zich als “koele minnaars” van de Vlaams-Nederlandse onderneming. Desalniettemin stelden alle leden terechte en actuele vragen. Zo vroegen zij zich hardop af waar de Vlaams-Nederlandse samenwerking op afstevent. Zullen de vlinders in de Vlaamse en Nederlandse buiken ontwaken? Of zal het meer weg hebben van een, vaak veel duurzamer, verstandshuwelijk? Of zoals een commissielid het omschreef: “Laat ons gewoon samenwerken, verschillend als we zijn. Maar laat de valse romantiek weg”.

Nederlandse koerswijziging: effect op de Vlaams-Nederlandse samenwerking

Veel aandacht was er voor de koerswijziging die de huidige Nederlandse regering maakt binnen het cultuurbeleid. Sinds 1945 zijn de Nederlandse budgetten voor kunst en cultuur overwegend gestegen. Bovendien hielden de regeringen, waar mogelijk, de kunstbegroting buiten bezuinigingen. Met de komst van het Kabinet Rutte is dat veranderd. De begroting van 900 miljoen euro zal vanaf 2013 met 200 miljoen krimpen. Dit is omvangrijker dan een financiële maatregel; er ligt een ideologische omslag aan ten grondslag. De overheid wil niet langer als beschermer van de kunsten te boek staan. De samenleving moet het stokje overnemen. Of zoals staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) het formuleert in zijn brief ‘Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid’: “De overheid treedt te veel op als financier en bij de verlening van subsidies is nu te weinig aandacht voor publiek en ondernemerschap”.

De omvang van deze ingreep zal niet alleen in Nederland te voelen zijn. Buitenlandse kunstenaars, aanstormend en gevestigd, zullen minder mogelijkheden hebben om in Nederland op te treden. Dus ook de Vlaamse kunstenaars. Het is nodig te onderzoeken waar de klappen naar verwachting zullen vallen, daarover waren de aanwezigen het tijdens de hoorzitting eens. Misschien is het mogelijk om het Vlaamse beleid zó aan te passen dat de gevolgen voor Vlaamse kunstenaars verzacht worden. Sterker nog: misschien leveren de gaten in het nieuwe Nederlandse beleid Vlaanderen kansen op. Zal de kunst der lage landen zich de komende jaren in Vlaanderen gaan concentreren? De geschiedenis zal het ons leren.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht