CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams onderzoek naar cultural governance gepresenteerd

14/01/2013

Al eerder berichtten we u op deze website over de Leidraad Goed Bestuur, die een stuurgroep van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement in april 2012 lanceerde voor de gesubsidieerde Vlaamse culturele sector. Na de Leidraad, is nu ook het bijbehorende onderzoek gepubliceerd dat de Universiteit Antwerpen verrichtte naar de huidige bestuurspraktijk in Vlaamse professionele gesubsidieerde culturele organisaties.

Het onderzoek is verricht door het Competence centre ‘Management, Culture & Policy’ van de Universiteit Antwerpen. Tijdens het onderzoek is intensief contact gezocht met culturele instellingen om de actuele praktijk volop weerspiegeld te zien. Zo deden een kleine zeventig instellingen uit alle kunstdisciplines mee aan een enquête over de gang van zaken in hun besturen. Om dieper op de materie in te gaan, deed een goed deel van hen mee aan rondetafelgesprekken over goede en slechte voorbeelden uit hun dagelijkse bestuurspraktijk. Dit alles levert een interessante inkijk op in de wereld van cultuurbestuur. Naast conclusies, is uit het onderzoek een lijstje aanbeveling gerold voor de verbetering van het bestuur.

Bent u geinteresseerd in dit thema? Lees dan ook over de publicatie Effectief cultuurbeleid: leren van evalueren. Dit boek, over de meetbare effecten van cultuurbeleid en verantwoorde besteding van publieke middelen voor cultuur, is vorige week gepresenteerd in Den Haag. Het boek is uigegeven door de Amsterdamse Boekmanstichting, waarvan directeur Cas Smithuijsen tevens lid is van CVN.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht