CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams-Nederlandse samenwerking podiumkunsten, globalisering en regionale identiteit.

08/04/2014

In het kader van de FotoPLUS schrijft Floris Jongens (Universiteit Utrecht) van februari t.e.m. juni 2014 als stagiair bij de CVN zijn masterscriptie voor de opleiding Kunstbeleid en -Management. De voorlopige werktitel van zijn onderzoek luidt: “Vlaams-Nederlandse samenwerking podiumkunsten, globalisering en regionale identiteit “. Hij wordt vanuit de universiteit begeleid door dr. Kees Vuyk.
Het doel van Floris zijn onderzoek is het in een bredere context zetten van het podiumkunstendeel van de FotoPLUS. De Vlaams-Nederlandse bilaterale samenwerking wordt geplaatst in het wetenschappelijk discours betreffende de notie van globalisering en identiteit. In deze context worden de verschillen tussen het Vlaamse en Nederlandse beleid betreffende podiumkunsten en internationalisering beschreven, worden conclusies aan de FotoPLUS verbonden en wordt een case study naar een best practise gehouden.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht