CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams – Nederlandse ontmoetingsdagen voor Industriële Archeologie

15/03/2011

In 1981 werden de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen voor Industriële Archeologie (VNODIA) voor het eerst in Houthalen georganiseerd. Sedertdien vonden deze overlegbijeenkomsten op onregelmatige ogenblikken plaats, afwisselend in Nederland en Vlaanderen. Uit de contacten groeiden verschillende vormen van samenwerking, niet in het minst (sedert 2000) de publicatie van het gezamenlijke Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op 25 en 26 maart in Brugge en Lichtervelde.
Thema van het congres is: De rol en inbreng van vrijwilligers en verenigingen bij behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in situ. Het sluit perfect aan bij het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger.

Op vrijdag 25 maart is een los programma voorzien van een aantal plaatsbezoeken in Brugge. ‘s Avonds is een publiek debat gepland over nut en nood van erfgoedsamenwerking tussen Vlaanderen en Nederland (waar alle belangstellenden aan kunnen deelnemen, ook degenen die niet voor de Ontmoetingsdagen zelf inschreven).

Op zaterdag 26 maart wordt vergaderd in het pas gerestaureerde woonhuis van site Van Coillie in Lichtervelde. Deze site is een voorbeeld van KMO-erfgoed en toont zowel de mogelijkheden als de problematiek van behoud, interpretatie en ontsluiting van kleinschalig industrieel erfgoed.

Meer informatie en inschrijvingsformulieren zijn te vinden op de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht