CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams Minister van Cultuur presenteert visie op internationaal cultuurbeleid

17/07/2012

Op maandag 16 juli heeft de Vlaamse Minister van Cultuur Joke Schauvliege haar visie op internationaal cultuurbeleid gepresenteerd. Zij stelt dat “beleid op vlak van cultuur vandaag alleen maar een geglobaliseerd cultuurbeleid kan zijn” en doet voorstellen om “uitstraling te genereren naar een internationaal publiek”.

Schauvliege zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de beleidsterreinen toerisme, economie, onderwijs, wetenschappen en buitenlandse zaken.  In dat kader bepleit ze de installatie van een topevenementenraad met leden vanuit de verschillende departementen, die een kalender samenstelt van momenten waarop Vlaanderen haar best beentje voorzet in het buitenland. Ook in de toekomst ziet de minister Nederland als prioritair partnerland voor culturele samenwerking.

Naast de bundeling van krachten binnen de overheid, ziet Schauvliege mogelijkheden om de Vlaamse steden en Brussel intensiever te laten samenwerking in het uitdenken van internationale profilering: “Om dat te vergemakkelijken zal na de installatie van het nieuwe lokale bestuur in 2013 in overleg worden afgelijnd op welke terreinen de steden en de Vlaamse Gemeenschap complementair kunnen optreden.”

Ook wil de minister zo snel mogelijk “de expertise van de fondsen en de steunpunten ook die van o.m. de grote instellingen, internationale netwerken, universiteiten en hogescholen bundelen”, om tot een samenhangende profilering van Vlaamse cultuur in het buitenland te komen.

Schauvliege wil het Vlaamse beleid maximaal afstemmen op de Europese regelgeving en maximaal gebruik maken van internationale fora zoals Unesco, de Raad van Europa en Eurimage. Naast de formele afspraken tot culturele samenwerking die al bestaan met Nederland, wil Schauvliege zo snel mogelijk tot afspraken komen met Frankrijk.

De gehele strategienota van de minister is hier te lezen. Het document wordt binnenkort besproken binnen de Vlaamse regering.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht