CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams Kunstendecreet: principiële goedkeuring door Vlaamse Regering

24/01/2014

Het uitvoeringsbesluit wordt nu voorgelegd aan de SARC en de Raad van State voor advies.

Na de eventuele verwerking van deze adviezen moet het definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur (dus voor de verkiezingen van 25 mei 2014) het uitvoeringsbesluit definitief goed te keuren.

Het ontwerp van besluit regelt de praktische uitvoering van het nieuwe decreet, en voorziet ook in een aantal overgangsmaatregelen. Persmededeling van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Gepubliceerd op donderdag 6 februari 2014. Het recent goedgekeurde nieuwe Kunstendecreet is in volle uitvoering.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht