CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams Fonds voor de Letteren investeert extra in werkbeurzen voor auteurs

10/05/2012

In 2012 investeert het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) ruim een miljoen euro in werkbeurzen voor Vlaamse literaire auteurs en illustratoren “ondanks blijvende druk op zijn dotatie van de Vlaamse Overheid”, zo maakte de organisatie donderdag bekend. Het bedrag laat een stijging zien van 22.000 euro ten opzichte van het totale budget dat vorig jaar voor werkbeurzen beschikbaar was. Dat [geeft aan, CVN] “dat het VFL méér dan ooit voor haar missie blijft gaan: de ondersteuning van de Nederlandstalige literatuur in de breedste zin van het woord”, zo licht het VFL toe op haar website. De steun van het fonds vormt een belangrijke stimulans voor de totstandkoming van Nederlandstalige literatuur.

Het VFL verstrekt ieder jaar beurzen aan auteurs voor de verwezenlijking van hun creatieve plannen. Met behulp van het toegekend budget kunnen zijn ongestoord werken. Behalve auteurs van literair proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van prentenboeken een beurs aanvragen.

Naast de werkbeurzen voor literatuur heeft het VFL een soortgelijk budget van 97.500 klaarliggen voor auteurs van stripboeken. Ook kent het VFL in de loop van het jaar nog stimuleringsbeurzen toe aan literaire debutanten die recentelijk hun eerste boek hebben gepubliceerd.

Voor de gehele berichtgeving van het VFL verwijzen wij u graag naar hun website.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht