CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Viering van 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking: een feest voor en door het brede publiek

Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege, en Nederlands minister Buitenlandse Zaken Frans Timmermans ontvingen het CVN advies inzake de viering van het 20-jarig Cultureel verdrag. (foto Marianne Hommersom)
04/09/2013

Op 4 september overhandigt de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN)  het beleidsadvies Tot hier. En nu verder!, over de Viering van 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in 2015,aan Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege en de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.

Het beleidsadvies doet aanbevelingen voor de Viering als enthousiasmerende campagne die kwaliteit en herkenbaarheid weerspiegelt met uitstraling naar alle bewoners van Vlaanderen en Nederland, en met het oog op marktverruiming als visitekaartje richting Derde Landen.

De Viering is voornamelijk een initiatief dat bloeit en groeit in het brede culturele veld. CVN doet aanbevelingen aan de overheid om culturele instellingen te verleiden hun programmering op de Viering aan te passen. Naast het voorzien van overkoepelende marketing, richten de aanbevelingen zich vooral op budgetneutrale acties die publieke, gesubsidieerde en private partners mobiliseren. Enkele voorbeelden zijn een culturele Lage-Landen Dag, een Vlaams-Nederlandse Cultuurprijs door samenvoeging van kleine unilaterale prijzen, een bilateraal Cultuurparticipatiefonds en diverse in de media zichtbare Vlaams-Nederlandse uitwisselingen van zowel culturele ankermannen en –vrouwen als publiek.

De betrokkenheid van de Vlaamse en Nederlandse overheid bij de Viering zou zich moeten concentreren rond Piekmomenten: markeringspunten, zoals een openings- en een afsluitingsevenement, in samenwerking met de culturele topinstellingen uit Vlaanderen en Nederland. Deze Paradepaardjes vertegenwoordigen de cultuur van wereldklasse die Vlaanderen en Nederland te bieden hebben.

Deze Piekmomenten zijn hét culturele visitekaartje van de Lage Landen richtingDerde Landen. De culturele presentatie kan bijdragen aan het vinden van kansen voor marktverruiming voor Vlaams-Nederlandse cultuur, evenals vergroting van het publieksbereik.

De Viering zou niet alleen de culturele verworvenheden van de afgelopen twintig jaar centraal moeten stellen. Het is ook een middel om richting een breed publiek in binnen- en buitenland de Vlaams- Nederlandse regio op een positieve manier voor het voetlicht te brengen middels een divers cultureel programma. Met, naast de Verdragsthema’s Cultuur, Onderwijs, Wetenschap en Welzijn, ook ruimte voor de andere domeinen van samenwerking, waarin optimaler gebruik gemaakt kan worden van de kracht van culturele diplomatie en de zichtbaarheid die culturele activiteiten bieden.

Het gehele advies kunt u hier terugvinden.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht