CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Victor van der Chijs trekker creatieve industrie

10/03/2011

Zakelijk directeur van designbureau OMA, Victor van der Chijs, is door Nederlandse minister van Economische Zaken Maxime Verhagen aangewezen als trekker van het team dat de creatieve industrie onder de loep gaat nemen.

Het team dat medio juni een advies moet uitbrengen aan de minister over de ambities en benodigde acties voor de sector wordt nog aangevuld met een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er.

De creatieve industrie is één van de negen sectoren waar het nieuwe bedrijvenbeleid van het Nederlandse kabinet zich op gaat toespitsen. Voor alle gebieden tezamen is 1,5 miljard euro beschikbaar.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht