CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan | Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014 – 2019

23/07/2014

Op woensdag 23 juli 2014 hebben de Vlaamse onderhandelaars hun regeerakkoord voorgesteld. Daarin worden belangrijke beleidsbeslissingen vastgelegd voor de komende legislatuur.

Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’. U kan het regeerakkoord hier downloaden.

“Vlaanderen staat voor een moeilijke en tegelijk uitdagende periode. We worstelen nog met de gevolgen van de economische crisis. Daarnaast verschaft de zesde staatshervorming ons extra bevoegdheden, maar anderzijds staan we meteen ook voor grote budgettaire uitdagingen. Tegelijk staan we op sociaal vlak voor grote uitdagingen, niet het minst in de zorg en in ons onderwijs. Even belangrijk is de nood aan meer jobs, een verdere uitbouw van onze inclusieve gemeenschap, een betere kwaliteit van water, bodem en lucht, dringende infrastructuurwerken en een bloeiend ondernemingsklimaat. En dat alles met een begroting in evenwicht.

Die uitdagingen beantwoorden wij met een drieluik. De Vlaamse drieluiken zijn bekend historisch erfgoed. Wij schetsen een Vlaams drieluik voor de toekomst: vertrouwen, verbinden, vooruitgaan.

Vertrouwen in ons eigen kunnen. Want Vlaanderen heeft álle kwaliteiten en talenten om onze ambitie te realiseren: tegen 2020 tot de Europese top behoren op vlak van welvaart en welzijn. Maar ook vertrouwen in elkaar. Moeilijke klippen neem je niet alleen, maar wel schouder aan schouder. Vertrouwen betekent dus ook verbinden, met elkaar en met elkaars talenten en kwaliteiten, zodat we samen kunnen vooruitgaan. We laten niemand achter.

Vertrouwen begint bij duidelijkheid. En dus zeggen we waar het op staat. We zullen met z’n allen inspanningen moeten leveren. Zeker de eerste twee jaar zal iedereen dat voelen. Maar we snoeien om te groeien, zodat we over enkele jaren de vruchten kunnen plukken. Zo kunnen we onze economie én onze zorg een stevige boost geven. Onze ondernemingen geven we vertrouwen door hen maximaal te bevrijden van administratieve en andere lasten. We concentreren op
wat we zelf kunnen doen, met focus op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en andere ondernemingssteun.

We geven een ongeziene impuls voor onze economie oplopend tot een half miljard euro tegen het einde van deze regeerperiode. Met eenzelfde bedrag geven we ook onze zorg en hulpverlening een stevige impuls. Vanaf dag één investeren we extra in wie onze zorg het meest nodig heeft, eerst en vooral voor personen met een beperking.

Dankzij de inspanningen die we de eerste jaren leveren, kunnen we eveneens investeren in hoogstaand onderwijs, in de verbetering van onze mobiliteit en enkele toonaangevende culturele en andere infrastructuurprojecten; maar ook in natuur, landbouw, cultuur, sport… Wie inspanningen vraagt, moet zelf het voorbeeld geven. Daarom zal de Vlaamse overheid in de eerste plaats ingrijpend besparen op het eigen apparaat. Tegelijkertijd geven we onze ambtenaren meer vertrouwen en verantwoordelijkheid.

We verminderen drastisch het aantal entiteiten. We geven meer autonomie en vertrouwen aan de gemeenten, in het bijzonder onze grootste steden, en beperken de taken van de provincies tot de grondgebonden bevoegdheden. Ons doel is een kleinere, slagkrachtige overheid: minder administratieve lasten en meer klantvriendelijkheid.

Vertrouwen en verbinden slaat vanzelfsprekend ook op het verenigingsleven en het middenveld. We geven meer vertrouwen door minder regeltjes zodat verenigingen zich meer kunnen bezighouden met hun werking, minder met administratieve procedures. Meteen nemen we datzelfde verenigingsleven ook mee in onze ambitie om te verbinden, om mee het draagvlak te creëren voor ons toekomsttraject, om samen vooruit te gaan.

Dit regeerakkoord is onze verbintenis voor vooruitgang. Wij hebben vertrouwen in onze gemeenschap en vertrouwen in de toekomst. Samen kunnen we verbinden en vooruitgaan.

Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan: ons drieluik voor de toekomst, om de weg in te slaan van moeilijk naar morgen.”

Bron: Vlaamse Overheid

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht