CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Verschillen in taalgebruik kranten blijken groter in Vlaanderen

25/10/2012

De verschillen in het taalgebruik van enerzijds kwaliteitskranten en anderzijds populaire kranten, blijken in Vlaanderen groter dan in Nederland. Dat is een belangrijke uitkomst van het promotieonderzoek dat Tom Ruette uitvoerde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Ruette ontwikkelde een methode om de verschillen in woordkeuze nauwkeurig te meten. Hij licht dit toe in de Campuskrant van de universiteit: “Ik wilde de afstand kunnen meten tussen allerlei taalvariëteiten: de taal van populaire en kwaliteitskranten, spontane conversaties, Nederland versus België, enzovoort.” Deze verschillen in taalgebruik komen voort uit de verschillende situaties waarin iedereen zich af en toe bevindt. Immers, op kantoor is je taalgebruik anders dan wanneer met je vrienden op café bent. “In feite zijn we allemaal ‘meertalig’”, aldus Ruette.

Ruette ontdekte dat de verschillen in taalgebruik binnen een land of regio sterker uiteenlopen dan tussen verschillende landen. “Bijvoorbeeld: het spontaan taalgebruik in Vlaanderen en de taal van het Belgisch Staatsblad verschillen onderling veel sterker dan het Belgisch en het Nederlands Staatsblad.” Een opvallende vondst van Ruette is dat het palet aan verschillende soorten Nederlandse taal in Vlaanderen groter is dan in Nederland. “In Vlaanderen is er een duidelijk verschil in woordkeuze tussen pakwegDe Standaard en Het Laatste Nieuws. Kwaliteitskranten gebruiken andere woorden dan populaire kranten. In Nederland bestaat dat verschil nauwelijks.” Ruette herleidt dit terug op dialectgebruik, dat in Vlaanderen meer in zwang is dan in Nederland. “In Vlaanderen is de standaardtaal on in de jaren 1960 opgedrongen, en in Nederland is ze een natuurlijk gegroeid fenomeen. In Vlaanderen is daardoor de stap naar het Standaardnederlands groot, in Nederland is binnen de standaardtaal een grotere bewegingsvrijheid.”

Het volledige interview met Tom Ruette leest u op pagina 6 van de Campuskrant van de Katholieke Universiteit Leuven.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht