CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Verkenning samenwerking creatieve industrie gestart

21/05/2014

Vlaanderen en Nederland delen de ambitie om creativiteit te bevorderen en de creatieve sectoren te laten bloeien. Tegelijkertijd vissen we in dezelfde vijver van internationale marktverruiming en export. Welke concrete en praktijkgerichte kansen zijn er om toch samen op te trekken?

CVN inventariseert nut en noodzaak voor de mogelijkheden om Vlaanderen en Nederland als één creatieve regio op de kaart zetten. Afstemming van de strategische agenda’s en de aanwezigheid op toonaangevende internationale beurzen en festivals zijn alvast denkbare vormen van samenwerking. Een verdere verkenning moet inzicht geven in de haalbaarheid van deze en andere gezamenlijke initiatieven.

Geef CVN inzicht in uw ideeën en expertise via deze online bevraging

Een eerste stap in de verkenning is de bevraging die CVN lanceert onder experts in en rond de Creatieve Industrie. Bent u werkzaam in, of nauw betrokken bij deze sector? En heeft u inzicht in de kansen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking, of ziet u juist de nodige belemmeringen? CVN neemt uw inzichten graag mee. Deze online bevraging kost maximaal tien minuten van uw tijd. De resultaten worden anoniem behandeld en verwerkt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

DC Network als voorbeeld voor Vlaams-Nederlandse samenwerking?

Op 24 april jongstleden was CVN aanwezig bij de Kick Off van Brabant DC georganiseerd door Flanders DC en Brabant DC Een bijeenkomst ter markering van de toetreding van de Nederlandse provincie Noord-Brabant tot het Districts of Creativity (DC) Network. Dit wereldwijde netwerk bestaat uit 14 sterke creatieve en innovatieve regio’s, waaronder ook Vlaanderen. Zo’n zestig experts en vertegenwoordigers van bedrijven, hogescholen en overheid gingen tijdens de Kick Off met elkaar in gesprek. Een belangrijk vraagstuk is of de toetreding van Noord-Brabant tot het DC Network kansen biedt voor Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van creativiteit, innovatie en ondernemerschap. 

kickoff Brabant DC 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht