CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Verhoogde mediaconcentratie zet diversiteit van het aanbod onder druk.

11/12/2014

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, publiceert 11 december 2014 het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2014’.

De algemene conclusie van het rapport 2014 is dat :
De oefening om de Vlaamse mediasector af te bakenen wordt steeds moeilijker. Steeds meer nemen we crossmediale en convergente tendensen waar. Vlaamse mediagroepen raken onderling steeds meer verstrengeld. Zo bestaan reeds drie mediagroepen uit intersecties van andere Vlaamse mediagroepen (De Vijver Media, Mediahuis en Medialaan). Mediagroepen zoeken vaker naar mogelijkheden om multimediaal sterk te staan en gaan daarbij wisselende allianties aan.

Distributiebedrijven hebben steeds meer interesse in de voorliggende schakels van de waardeketen. Dit leidt tot toegenomen verticale concentratie.

Hoewel er niet één speler is die de hele Vlaamse mediasector domineert, blijken vele vormen van concentratie (horizontaal, verticaal en crossmediaal) te bestaan binnen en tussen bepaalde mediavormen. Dit zet de diversiteit van het aanbod onder druk.

Daarom beschrijft VRM voor het eerst in het rapport de verschillende wijzen waarop de Vlaamse overheid reeds intervenieert om diversiteit en concurrentie in de mediasector te behouden en te stimuleren. De VRM somt in deze context extra uitbreidingsmogelijkheden op en geeft ook enkele beleidsaanbevelingen.

Bron en volledig artikel, met bestelgegevens: Vlaamse regulator voor de Media

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht