CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Veel animo voor open en online onderwijs

17/02/2015

Een groot aantal hogescholen en universiteiten heeft een subsidieaanvraag ingediend voor open en online onderwijs. In de eerste ronde van de vierjarige stimuleringsregeling zijn 45 projecten voorgedragen voor een totaalbedrag van €3.250.000. Er is 8 ton beschikbaar.

Minister Bussemaker is tevreden met de toestroom aan aanvragen. ,,Dit laat maar weer eens zien dat universiteiten en hogescholen hun blik op de toekomst gericht hebben. De studenten van nu zijn de werknemers van straks, die onze rap veranderende samenleving vorm moeten geven. Dat kan alleen maar als het onderwijs inspeelt op die veranderingen.’’

Studenten en docenten

Met de stimuleringsregeling wil minister Bussemaker de hogescholen en universiteiten aanmoedigen om te experimenteren met open en online onderwijs zoals MOOCs (Massive open online courses), SPOCs (Small private online courses) en vormen van blended learning. Dit kan de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs een belangrijke impuls geven. Studenten worden erdoor uitgedaagd en kunnen een deel van hun studietijd flexibeler organiseren. Docenten bereiken een groter publiek dan alleen de studenten in hun (hoor)college en beschikken over meer werkvormen.

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project en moet door de instellingen worden gematcht met ten minste 50 procent eigen middelen. In totaal hebben 31 verschillende hogeronderwijsinstellingen een beroep gedaan op de regeling, als penvoerder of als samenwerkingspartner. Tweederde van de aanvragen is afkomstig uit het wetenschappelijk onderwijs, eenderde uit het hbo. De gemiddelde subsidievraag is €72.000.

Verdere procedure

De beoordelingscommissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF maakt in eerste instantie een voorselectie van de twintig best beoordeelde subsidieaanvragen. Begin maart krijgen de indieners van deze aanvragen de gelegenheid hun voorstel persoonlijk toe te lichten. Uiterlijk op 1 mei neemt minister Bussemaker een besluit over de subsidiëring op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.

Enkele voorbeelden van aanvragen:

Bron en volledig artikel: Rijksoverheid

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht