CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vaste boekenprijs voorlopig gehandhaafd | Rijksoverheid

Boeken
06/02/2015

De vaste boekenprijs blijft voorlopig. De wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het kabinet volgt hiermee het advies op van de Raad voor Cultuur. Bij de huidige teruglopende inkomsten voor de boekenbranche en de ingrijpende ontwikkelingen rondom digitalisering in de boekenmarkt is de bescherming van kwetsbare titels zeer actueel. De minister beschouwt de wet als een van de instrumenten voor een vitale leescultuur. Juist nu de boekenmarkt krimpt is het belangrijk om ook kwetsbare titels zoals essays en boeken van beginnende schrijvers beschikbaar te maken en te houden.

De wet op de vaste boekenprijs is in 2005 in werking getreden en heeft betrekking op het papieren boek. Het geeft uitgevers en boekverkopers extra financiële ruime om ook minder goed verkopende boeken in hun assortiment op te nemen. Van de winst op goedverkopende titels kunnen boekhandels risicovolle titels, zoals poëzie en boeken van beginnende en minder bekende schrijvers inkopen en uitgevers meer risico nemen bij het publiceren van deze titels.

Een van de voorwaarden om de wet nog vier jaar te laten bestaan is gedegen onderzoek naar de vraag of de wet daadwerkelijk de uitgave en inkoop van minder courante titels stimuleert. Uit de huidige evaluatie en het advies van de Raad voor Cultuur is niet gebleken in hoeverre de wet daaraan nu bijdraagt. Daarnaast moeten partijen in de boekenbranche innoveren en hun krachten bundelen. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak neemt hierin de rol van innovatiecentrum op. Minister Bussemaker is bereid het innovatiecentrum financieel te ondersteunen als daar een investering van de boekenbranche zelf tegenover staat. Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over innovatie, digitalisering en kruissubsidiering in de boekensector.

Bron: Rijksoverheid

Lees de Kamerbrief 2e evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Alle info over dit thema op de Raad voor Cultuur

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht