CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Trends in Beeld update begroting 2015

16/09/2014

Op dinsdag 16 september 2014 is, samen met het aanbieden van de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de website van Trends in Beeld geactualiseerd. Trends in Beeld bevat met name niet-financiële beleidsinformatie ter onderbouwing van de begroting. Onder het kopje ‘Verantwoord begroten’ wordt de voortgang gemonitord op de streefdoelen uit de beleidsagenda van de begroting 2015. Tegelijkertijd is ook de ‘stelselmonitor’ geactualiseerd. Deze bevat een samenhangende set indicatoren ter onderbouwing van de toerusting en de prestaties van de O, C en W-stelsels. Op de homepage van Trends in Beeld besteden we dit keer extra aandacht aan de aansluiting van mbo’ers op de arbeidsmarkt, een speerpunt in de begroting van 2015.

Enkele belangrijke aandachtsgebieden voor het werkveld van CVN:

Bron en alle info op Rijksoverheid

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht