CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Tafel van Zes publiceert discussienota over cultuurbeleid

29/03/2011

De Nederlandse cultuursector publiceert vandaag een voorstel voor een nieuw cultuurbeleid. Het voorstel staat beschreven in de notitie Minder waar het kan, beter waar het moet; een pleidooi voor een andere rol van de overheid van de Tafel van Zes waarin een groot gedeelte van de cultuursector in Nederland is vertegenwoordigd.

Bij de beoordeling van plannen moeten meerwaarde (ten opzichte van het gehele bestaande aanbod), het aandeelhouderschap (zijn er relevante partners betrokken) en de mate van creativiteit (originaliteit en eigenzinnigheid) het zwaarst meewegen. De basisinfrastructuur zou ruimte moeten bieden aan instellingen met een publiek belang en onomstreden meerwaarde.

De partners onderstrepen dat het stuk geen ‘handleiding voor de bezuinigingen’ is. De visie is ontwikkeld voor de lange termijn: ook zonder bezuinigingen zou een herziening volgens de partners nodig zijn. De opstellers blijven zich verzetten tegen de hoogte van de bezuinigingen, in de aanbiedingsbrief schrijven zij dat de overheid met de middelen die voor de komende jaren beschikbaar worden gesteld geen effectief cultuurbeleid kan voeren.

De komende tijd zal er met makers, organisaties, publiek, de overheid en andere betrokkenen bij de cultuur in Nederland intensief over de voorstellen worden gesproken.

Bekijk de complete discussienota hier.

Tafel van Zes

  • Gitta Luiten, namens de publieke Cultuurfondsen
  • Marianne Versteegh, namens Vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten ‘92
  • Joke Hubert, namens FNV KIEM en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen
  • Henk Scholten, namens de Sectorinstituten
  • Siebe Weide, namens de Federatie Cultuur
  • Bert Holvast, namens De Cultuurformatie

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht