CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Taalunie bevraagt jongeren over Engels in het hoger onderwijs

30/05/2011

Wat vinden jongeren van het gebruik van het Engels als voertaal in het hoger onderwijs? De Nederlandse Taalunie wil dat graag weten en heeft daarom een enquête en een discussiepagina op Facebook gepubliceerd.

Aan steeds meer universiteiten en hogescholen krijgen studenten onderwijs in het Engels. Is dat een vloek, een zegen of simpelweg een gegeven? Jongeren van 15 tot 24 jaar kunnen daar hun mening over geven. De Taalunie wil de resultaten van de peiling betrekken bij de vorming van haar beleid.

De online enquête voor jongeren is een eerste stap op weg naar een Taalunie Jongerenraad met deelnemers uit Aruba, Curaçao, Nederland, Sint Maarten, Suriname en Vlaanderen. De bedoeling is dat in deze jongerenraad kwesties aan de orde komen die betrekking hebben op de Nederlandse taal zoals ‘Engels en Nederlands als voertaal in het hoger onderwijs?’, ‘de zin of onzin van foutloos schrijven’ of bijvoorbeeld de vraag of sms-taal een bedreiging is of juist een impuls. Het is de bedoeling dat de leden van de raad vooral gaan communiceren via de sociale media.

De online peiling is te vinden op de jongerenwebsite van de Taalunie: De Wereld van de Nederlandse Taal. Op http://dwvdnt.org/content/jouwmeningtelt staat alle informatie.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht