CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Taalunie actualiseert Woordenlijst in 2015

20/06/2011

De Nederlandse Taalunie brengt in 2015 de volgende editie van de Woordenlijst van de Nederlandse Taal uit. Het Comité van Ministers stemde deze week in met de samenstelling van de Commissie Spelling van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren die de actualisering gaat voorbereiden.

 

De commissie bestaat uit Anna Bosman van de Radboud Universiteit Nijmegen, Dirk Caluwé van de dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid, Dominiek Sandra van de Universiteit Antwerpen en Tanneke Schoonheim van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie Leiden.

In 1995 besliste de Taalunie elke tien jaar een actuele Woordenlijst uit te brengen. Het Comité van Ministers vraagt de commissie criteria te formuleren voor de actualisering in 2015, zonder dat de regels worden herzien. Voor de aanvulling met Nederlandse woorden uit Suriname wordt samengewerkt met de Werkgroep Spelling Suriname.

In 2010 bezochten per maand gemiddeld 100.000 bezoekers de Woordenlijst op het internet (www.woordenlijst.org) en werd over het hele jaar bijna 13 miljoen keer de spelling van een woord opgezocht.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht