CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Taaladvies.net helpt misverstanden de wereld uit

11/01/2011

2,5 miljoen unieke bezoekers uit 195 landen bezochten in 2010 Taaladvies.net, de taaladvieswebsite van de Nederlandse Taalunie. Naast een antwoord op ruim 1450 concrete vragen over taal en spelling, bevat de website ook algemene teksten, bijvoorbeeld over brieven en e-mail,  schrijfstijl of het gebruik van leestekens.

De top 3 van de concrete vragen waar de meeste belangstelling voor bestond in 2010 is:
1. te(n) alle(n) tijde(n)?
2. geachte/beste als aanhef
3. geachte meneer / geachte mijnheer / geachte heer
Nieuwsgierig naar de juiste schrijfwijze of formulering? Die kunt u hier opzoeken.

De populairste algemene teksten die op Taaldvies.net geraadpleegd werden, gingen over:
1. buitenlandse aardrijkskundige namen
2. titulatuur in Nederland
3. pleonasme / tautologie

Alle taaladviezen zijn geschreven door een team van adviseurs uit Nederland en Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden met de traditie en het taaleigen van het Nederlands, maar  men geeft ook ruimte aan ontwikkelingen met respect voor de verschillen tussen het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname. De adviezen zijn geen officiële richtlijnen van de Nederlandse Taalunie en hebben geen kracht van wet, in tegenstelling tot de spelling van het Nederlands die wettelijk vastgelegd is voor gebruik in het onderwijs en door de overheid.

Meer info over de Nederlandse Taalunie vindt u hier.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht