CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Taal- en spraaktechnologie voor Nederlandstaligen die moeilijk communiceren

15/02/2011

Een computer die de krant voorleest of die spraak omzet in schrift. Dat kan een uitkomst zijn voor wie moeite heeft met lezen of schrijven. Zo zijn er nog tal van mogelijkheden om taal- en spraaktechnologie te benutten voor mensen met een communicatieve beperking. De Taalunie brengt daar nu een rapport over uit. Ze wil daarmee producenten en beleidsmakers op ideeën brengen.

Uit een studie van vijf jaar geleden bleek dat er bij mensen die moeite hebben met schriftelijk of mondeling communiceren in het Nederlands, veel behoefte bestond aan voorzieningen die werken met taal- en spraaktechnologie. Inmiddels zijn er enkele van die hulpmiddelen ontwikkeld. Maar de indruk bestond dat de mogelijkheden nog lang niet waren uitgeput. Daarom liet de Nederlandse Taalunie onlangs onderzoeken wat er met de huidige stand van de taal- en spraaktechnologie haalbaar is. Het blijkt dat er heel wat te verwachten valt van de software waarmee afbeeldingen, symbolen, animaties of gebaren in spraak worden omgezet. Het moet mogelijk zijn daarmee een hulpmiddel te ontwikkelen dat een serie pictogrammen omzet in een gesproken zin. De software waarmee de computer geschreven tekst in gesproken tekst omzet, kan ook verder verfijnd worden. En er zijn machines te maken die pathologische spraak kunnen uitschrijven en analyseren. Dat is nog maar een greep uit de vele mogelijkheden.

De Taalunie heeft het rapport laten maken in de overtuiging dat taal- en spraaktechnologie er aan kan bijdragen dat veel mensen met een beperking zich beter van de Nederlandse taal kunnen bedienen. Ze verspreidt het rapport onder beleidmakers in de zorg, onder producenten van sofware en onder taal- en spraaktechnologen. Het is de bedoeling hen hiermee op het spoor te zetten van een verdere ontwikkeling en vervaardiging van Nederlandstalige voorzieningen voor mensen die niet goed kunnen spreken, horen, schrijven en/of lezen.

Voor verdere informatie: http://taalunieversum.org/taal/technologie of Taal- en spraaktechnologie en communicatieve beperkingen: Behoeften en mogelijkheden voor de toekomst van Dr. M. Ruiter.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht