CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren vanaf 2013 ondergebracht in KB

07/12/2012

In de loop van 2013 wordt de organisatie achter de website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag, zo maakte de Nederlandse Taalunie op 7 december bekend. DBNL is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De verhuizing naar de KB komt met verschillende doelstellingen om de website in Vlaanderen en Nederland onder een breed publiek op de kaart te zetten.

DBNL is een Nederlands-Vlaamse cultuurhistorische digitale bibliotheek die bestaat uit volledige, gedigitaliseerde literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën, portretten en verwijzingen naar andere bronnen. Ook is in de DBNL een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de cultuurgeschiedenis van het Nederlandse taalgebied te vinden.

DBNL ontvangt jaarlijks een toelage van de Nederlandse Taalunie om haar taken uit te voeren. Prioritair is het versterken van de samenwerking met Vlaanderen, om de Vlaamse literatuur beter in beeld te brengen op de website. De verhuizing naar de KB moet er daarnaast voor zorgen dat DBNL haar digitaliseringswerkzaamheden beter met de KB afstemt en zich duurzaam verankerd in de digitale informatievoorziening van Vlaanderen en Nederland op het gebied van literatuur. Ook wil DBNL meer als dienstverlener op het netvlies komen van wetenschappers en het brede publiek.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht