CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Start FotoPLUS

22/02/2014

In 2015 vieren Vlaanderen en Nederland het twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland. FotoPLUS biedt context aan de Viering, met een toekomstgerichte terugblik op 20 jaar Vlaams-nederlandse culturele samenwerking.

FotoPLUS dient als context voor de Viering in 2015. We kijken terug, maar met de focus op de komende 20 jaar.

CVN publiceerde de ‘Foto van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking’ als onderdeel van Tot hier. En nu verder! Beleidsadvies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland in 2015.

CVN beveelt daarin aan om de Foto nog scherper te maken: de FotoPLUS van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking (zie deel 2 van het advies). Onlangs ontving de Commissie het verzoek van de Vlaamse en Nederlandse overheden om deze FotoPLUS te realiseren waarna CVN is begonnen met de eerste doorontwikkeling van de FotoPLUS.

De Viering vormt de etalage voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerkingsverbanden die een succes zijn. Tegelijkertijd geeft de Viering een impuls aan potentieel succesvolle samenwerkingsverbanden die minder soepel verlopen, dan wel nog niet bestaan.

Bilaterale verbinding Cultuurwetenschappen

beste foto (518x700)Onderdeel van FotoPLUS is een unieke en door CVN geïnitieerde en gefaciliteerde Vlaams-Nederlandse universitaire verbinding op het vakgebied van cultuurwetenschappen. Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds levert deze nieuwe verbinding wetenschappelijke reflectie voor de FotoPLUS en meest actuele inzichten, anderzijds biedt CVN op deze manier aan jonge getalenteerde wetenschappers een waardevolle professionele werkervaring in de praktijk van een bilaterale verdragsorganisatie.

Komende maanden steken stagiairs Floris Jongens (Universiteit Utrecht), Mechteld Jansen (Maastricht University), François Staring (Vrije Universiteit Brussel) en Tanja Tielen (Universiteit Antwerpen) tijdens hun onderzoeksstage de koppen bij elkaar om de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking te schetsen. De verzamelde data zal worden geïnterpreteerd en aangevuld met de visie van deskundigen over het nut en de noodzaak van kwantificering.

CVN zal in hechte samenwerking met de 4 universiteiten en de collega’s van deBuren voor FotoPLUS enkele publieksgerichte expert- en netwerkbijeenkomsten faciliteren.

 

Alle info op de pagina’s Adviezen in Voorbereiding

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht