CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Speciale aandacht voor Multatuli in tijdschrift ‘Ons Erfdeel’

24/08/2011

In de derde aflevering van dit jaar presenteert het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ een serie brieven aan de auteur Multatuli met de titel “Beste Multatuli, …”. De brievenschrijvers zijn Multatuli-biograaf Dik van der Meulen en de auteurs David van Reybrouck, Christiaan Weyts en Ellen Ombre. Zij vragen Multatuli advies over de thema’s interculturaliteit en postkolonialisme.

De brieven uit “Beste Multatuli, …” zijn geschreven naar aanleiding van een lezingenreeks die het Vlaams-Nederlands Huis deBuren organiseerde in het kader van Multatuli-jaar 2010. Op verschillende locaties in Vlaanderen en Nederland droegen de schrijvers hun brieven voor. Op de vragen die zij daarin stelden reflecteerden zij in de geest van Multatuli, speculerend over wat hij geantwoord zou hebben, aangevuld met hun eigen visie.  In het voorjaar van 2011 verscheen een bundeling van deze brieven, eveneens onder de naam “Beste Multatuli, …”.

De volledige inhoudsopgave van de derde aflevering (2011) van ‘Ons Erfdeel’ vindt u hier.

Meer informatie over de lezingenreeks rond Multatuli van deBuren vindt u hier.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht