CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Screen Flanders investeert 1,5 miljoen euro in 8 films van eigen bodem

22/12/2014

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maakte vandaag de audiovisuele producties bekend die financiële ondersteuning krijgen via Screen Flanders, de economische steunmaatregel voor de Vlaamse audiovisuele sector. Binnen de tweede oproep van 2014 krijgen acht producties steun voor samen een totaalbedrag van € 1.570.000. Hiertegenover staat dat de ondersteunde projecten samen voor ruim € 7,5 miljoen aan audiovisuele uitgaven zullen realiseren in het Vlaamse Gewest.

Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, een financieel duwtje in de rug. De Belgische (co)producenten kunnen via Screen Flanders tot € 400.000 terugbetaalbare voorschotten aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven binnen het Vlaamse Gewest.

Voorwaarde hierbij is o.a. dat zij minimum € 250.000 investeren in het Vlaamse Gewest en het culturele patrimonium van Vlaanderen verrijken. Voor elke euro steun moet minstens 1 euro in het Vlaamse Gewest aan audiovisuele uitgaven worden besteed. De maximale steun per project bedraagt € 400.000.

Deze tweede oproep van 2014 voor Screen Flanders liep medio september af. In deze ronde werd een totaal van € 1.570.000 toegekend aan acht projecten. Per project varieert de Screen Flanders ondersteuning tussen € 95.000 en € 360.000. Alles samen zullen de acht ondersteunde producties ruim € 7,5 miljoen spenderen in het Vlaamse Gewest (dit cijfer houdt enkel rekening met de voor Screen Flanders ondersteuning in aanmerking komende uitgaven. Daarnaast zijn er nog een reeks andere uitgaven, zoals bv. horeca, waar bij de beoordeling van de aanvragen geen rekening mee wordt gehouden).

De ontvankelijke aanvragen werden beoordeeld door een cultureel en economisch samengestelde jury. Op basis van deze beoordeling en rangschikking nam Vlaams minister van Economie Philippe Muyters de beslissing tot steunverlening aan acht projecten.

De acht projecten die steun hebben ontvangen kan u raadplegen in het overzicht ondersteunde projecten, en het artikel op DeRedeactie.be

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht