CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

SCP publiceert Verschil in Nederland

12/12/2014

In het Sociaal en Cultureel Rapport ‘Verschil in Nederland’ gaat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) na hoe het anno 2014 feitelijk zit met verschillen tussen bevolkingsgroepen. Klopt het dat de tegenstellingen verscherpen in allerlei domeinen? Nemen de levenskansen van bepaalde groepen af? Welke tegenstellingen ontwaren de Nederlanders zelf en waar plaatst men zichzelf op de maatschappelijke ladder?

Het rapport is door het SCP tijdens de “Week van het Verschil” gepubliceerd in 4 delen. Iedere dag werden twee of meer hoofdstukken in PDF-vorm uitgebracht. De slotbeschouwing van het Sociaal en Cultureel Rapport en het gehele boek verscheen op 12 december.

Het SCP:

Nu de beschermende rol van de verzorgingsstaat afneemt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen toeneemt, bestaat het risico dat verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Niet voor niets gaf dit kabinet zijn regeerakkoord als titel ‘Bruggen slaan’. Dat wijst op ongerustheid over groeiende tegenstellingen. In dit Sociaal en Cultureel Rapport gaan we na hoe het anno 2014 feitelijk zit met verschillen tussen bevolkingsgroepen. Klopt het dat de tegenstellingen verscherpen in allerlei domeinen? Nemen de levenskansen van bepaalde groepen af? Welke tegenstellingen ontwaren de Nederlanders zelf en waar plaatst men zichzelf op de maatschappelijke ladder?

In ons onderzoek hebben we verbanden gelegd tussen vele aspecten van het leven, zowel economisch als sociaal, politiek en cultureel. Dat doen we met bestaand en nieuw empirisch materiaal. Voorjaar 2014 is de enquête Verschil in Nederland (ViN) gehouden onder een representatieve steekproef van bijna 3000 Nederlanders. Nieuwe gegevens over de relatie tussen fysieke en mentale eigenschappen en kansen op de arbeidsmarkt hebben we verkregen via een experimentele vignettenstudie.

 

Op de publicatiepagina van het Verschil in Nederland vindt u alle informatie en kunt u de publicatie Het verschil in Nederland bestellen en downloaden.

Bron en volledig artikel: SCP

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht