CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Riemst en Maastricht sluiten samenwerkingsakkoord

06/05/2011

De Vlaamse gemeente Riemst en de Nederlandse gemeente Maastricht hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend. Het 120.000 inwoners tellende Maastricht denkt nog heel wat te kunnen leren van de Belgische gemeenten en heeft daarom een proefproject opgestart met Riemst (16.000 inwoners).

Een samenwerking als deze heeft niets met grootte te maken. Het gaat om goed nabuurschap en onderling respect, aldus de Maastrichtse burgemeester Onno Hoes. Hij wil samen met zijn Vlaamse collega Mark Vos komen tot efficiëntere en professionelere overheidsdiensten en een betere dienstverlening aan de klant.

Beide gemeenten zullen een samenwerkingscoördinator aanstellen, die moet zorgen voor samenwerking op drie niveaus: de uitwisseling van personeel, de organisatie van gezamenlijke aanbestedingen en de aanpak van beleidsmatige dossiers zoals drugsbeleid en mobiliteit.

Dat dergelijke samenwerkingsinitiatieven zinvol zijn, toonde het CVN-project‘gemeentelijke duo’s’ (2007 – 2009) reeds aan. Zes Vlaamse en zes Nederlandse gemeenten wisselden in duo’s kennis en ervaringen uit rond thema’s als integraal jeugdbeleid, sociale cohesie, wijkaanpak, integratiebeleid, brede school en vele andere.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht