CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Reactie Nederlandse regering op CVN-advies over WO1

Reactie Nederlandse regering op CVN-advies over WO1
20/12/2013

Op 19 december heeft CVN reactie ontvangen van de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken de heer Frans Timmermans op Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. Beleidsadvies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland. Nederland zal graag betrokken zijn bij de herdenking in zowel lokaal als Europees verband, zo luidt de boodschap van de brief.

De Minister spreekt zijn waardering uit voor het advies als “goede aanzet tot inventarisatie van actoren in Nederland en Vlaanderen die activiteiten ontplooien in het kader van de herdenking”. De Minister gaat ervan uit dat “initiatieven in principe vanuit de Nederlandse samenleving en het culturele veld tot stand komen en worden gefinancierd”.  Tegelijkertijd is hij bereid een startsubsidie beschikbaar te stellen voor de opbouw van een duurzaam digitaal informatieplatform, waarmee hij het advies van CVN volgt.

Het digitaal platform is de online vindplaats voor de Vlaamse en Nederlandse herdenkingsagenda’s waarmee de vele lokale en kleinschalige herdenkingsinitiatieven grensoverschrijdend ontsloten kunnen worden voor een breed publiek. Hetzelfde geldt voor bilaterale initiatieven die in de periode 2014-2018 zullen plaatsvinden. Naast de agenda, is het platform een duurzaam Vlaams-Nederlands informatiecentrum voor vredeseducatie en historisch materiaal over de oorlog.  Dit alles maakt het digitaal platform straks hét referentiepunt voor culturele en onderwijsinstellingen uit Vlaanderen en Nederland die de herdenking van een eigen, actuele invulling willen voorzien.

De Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderzoekt momenteel de mogelijkheden om Huis Doorn als centraal contactpunt te laten fungeren, zo vermeldt Minister Timmermans. Voor Vlaamse actoren die een herdenkingspartner in Nederland zoeken, zou Huis Doorn in de toekomst de wegwijzer zijn. CVN is verheugd dat de Minister hiermee gehoor geeft aan haar oproep om de coördinatie van de herdenking op een centrale en vindbare plaats onder te brengen.

Lees hier de volledige brief van de Minister. CVN volgt de verdere opvolging op de voet en houdt u via deze website op de hoogte.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht