CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Reactie minister Bussemaker op rapport Cultuur & Collegeakkoorden

25/02/2014

Op basis van een enquête onder vijfenzestig gemeenten tracht het rapport ‘cultuur & collegeakkoorden’ inzicht te geven in het toekomstig gemeentelijk cultuurbeleid.

In haar brief aan de Tweede Kamer reageert Minister voor Cultuur Jet Bussemaker op de resultaten uit het onderzoek. De minister vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het onderzoek.  Komende maanden zullen meer duidelijkheid scheppen over hoe gemeentebesturen na de verkiezingen in 2014 hun financiële opgaven voor de komende jaren zullen realiseren en hoe cultuur binnen deze budgetten een rol speelt.

Uit de enquête blijkt dat de thema’s cultuureducatie, cultureel ondernemerschap en de relatie met andere beleidsterreinen –zoals het sociaal domein- zullen naar verwachting een grote rol spelen binnen het gemeentelijk beleid. Minister Bussemaker wenst dan ook de samenwerking met de lokale overheden op vlak van cultuurbeleid te intensiveren. Hierbinnen schuift ze talenontwikkeling, de relatie tussen aanbod en afname in de podiumkunsten en de samenwerking tussen musea naar voor.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht