CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Podiumkunstenveld doet Bussemaker tegenvoorstel

23/09/2014

In de Theaterkrant verscheen 16 september 2014 het volgende bericht:

“Een indrukwekkend aantal vertegenwoordigers van de podiumkunsten reageert vandaag in een brief aan minister Bussemaker van Cultuur en de Tweede Kamer op het debat van 8 september jl. Ze schetsen hierin de contouren en overwegingen voor een andere verdeling van het budget van acht miljoen voor talentontwikkeling, waarin Cultuur-Ondernemen geen rol speelt.

De sector is blij met het extra budget, maar noemt de uitvoering problematisch. Het voorstel van de minister, een ‘rugzak’ van negenduizend euro en een coach die niet zelf gekozen is maar als een intendant functioneert, leidt volgens de schrijvers ‘geenszins tot de verlangde en diepgaande ontwikkeling.’ In het Tweede Kamerdebat stelde Bussemaker naar aanleiding van vragen en een conceptmotie van SP en D66 dat men voor een andere invulling maar met een tegenvoorstel moest komen. ‘Graag nemen we dit right to challenge op,’ openen de ondertekenaars hun brief.”

Voor de volledige tekst verwijzen we naar het artikel in de Theaterkrant, en U leest hier de brief Talentontwikkeling in de podiumkunsten kan beter – 16 september 2014, inclusief ruim zeven A4’tjes met ondertekenaars.

Update: 23 september heeft de Tweede Kamer gestemd over de motie van de leden Bergkamp en Jasper Van Dijk om “de fondsen, de bestaande expertisecentra, ook regionaal, en nieuwe makers om te kijken naar de meest effectieve besteding van de extra middelen die voor talentontwikkeling zijn vrijgemaakt”  en vooralsnog geen middelen elders te alloceren. De motie is aangenomen.

Voor CVN is deze brief relevant in het kader van onze adviezen in voorbereiding inzake de Podiumkunsten, en Kunstonderwijs. Tevens zijn er voorname dwarsverbanden met de aanstaande FotoPLUS. De keten van talentontwikkeling onderhoudt stevige raakvlakken met het sociaal cultureel luik  dat daarin wordt beschreven.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht