CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Plechtige installatie van de nieuwe Commissie Cultureel Verdrag

24/05/2012

Vandaag is de nieuwe Commissie Cultureel Verdrag geïnstalleerd tijdens een plechtigheid in het Errerahuis te Brussel, de ambtswoning van de Vlaamse minister-president. Kris Peeters was dan ook persoonlijk aanwezig, samen met de Nederlandse ambassadeur Henne Schuwer. Zij richtten beide kort het woord aan de nieuwe en aftredende Commissieleden. Ook de beide voorzitters van de aftredende Commissie, Herman Balthazar en Wim van Gelder, keken elk in een korte speech terug op de verdiensten van ‘hun’  Commissie in de afgelopen jaren en wensten de nieuwe leden veel succes in hun mandaat toe.  De uittredende leden van de Commissie ontvingen een geschenk als teken van waardering voor hun inzet de afgelopen jaren. Na afloop was er een lunch met een klein gezelschap rond de Commissie.

“De Commissie Cultureel Verdrag zal, nog meer dan voorheen, een geuzenclub moeten zijn”, zo gaf  Henne Schuwer de aantredende leden mee, “die ons wijst op unieke mogelijkheden tot samenwerking”. Prioriteiten, zo kondigde hij alvast aan,  zullen de advisering over het gezamenlijke Vlaams-Nederlandse optreden in het buitenland zijn en de viering van het twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag in 2015.

Kris Peeters keek in zijn speech terug op de verdiensten van de Commissie tijdens de afgelopen jaren en concludeerde dat er “heel wat gepresteerd is in het bijdragen aan het buitenlands beleid” van Vlaanderen en Nederland. Hij noemde de installatie vandaag een “moment om terug te kijken op dat wat gerealiseerd is en te dromen over wat in de toekomst nog gaat komen”.

Lees op ‘het beste van’ een uitgebreider verslag van deze feestelijke dag, met quotes uit alle gehouden speeches.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht