CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Persbericht: Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland geeft mandaat terug

CVN in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren te Brussel
09/03/2015

Persbericht

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland geeft mandaat terug

De negen leden van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN) hebben besloten het mandaat terug te geven aan de Vlaamse en Nederlandse opdrachtgevende ministers.

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland ziet toe op de uitvoering van het in 1995 gesloten culturele verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en richt zich op versteviging van de samenwerking op de terreinen cultuur, onderwijs, welzijn en wetenschap. Als enige Vlaams – Nederlands beleidsadviesorgaan heeft zij de afgelopen jaren gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over de vier verdragsthema ‘s.

Adviserende taken onvoldoende benut

De commissie voelt onvoldoende steun en draagvlak vanuit de overheden. De adviserende kwaliteiten die de commissie te bieden heeft, worden daardoor slechts zeer ten dele benut. Daarbij reiken, mede door de steeds smallere taakstelling en financiële ruimte voor de commissie, de ambities van de leden verder dan de mogelijkheden die de opdrachtgevers bieden. Genoemde overwegingen zijn in een eerder stadium gecommuniceerd met de Vlaamse en Nederlandse opdrachtgevers. Dat leidde echter niet tot concrete voorstellen van verbetering.

Onafhankelijk adviesorgaan

De commissie hecht een onverminderd belang aan het voortbestaan van een onafhankelijk adviesorgaan dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland beleidsmatig in goede banen houdt, en maakt graag plaats voor nieuwe structuren en afspraken die dit kunnen bewerkstelligen. De taakvelden van het Verdrag hebben immers nog niets aan actualiteit ingeboet. Wanneer de uit het Cultureel Verdrag voortvloeiende adviestaken worden overgedragen aan een bestaande organisatie die samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in haar statuut en doelstelling heeft staan, kan de ondersteuning op een efficiënte wijze worden gewaarborgd.

_____________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Inlichtingen via de voorzitter van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland, dhr. O. Hoes via +31 6 54 98 40 56

 

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht