CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Paul Beugels overleden: het einde van 25 jaar samenwerking

26/12/2010

Ik schrok toen ik het overlijdensbericht van Paul Beugels ontving. Begrafenis in Amersfoort, op 28 december.

Hoewel ik veel jonger ben, heb ik met Paul altijd goed kunnen opschieten. We leerden elkaar kennen toen ik in 1985 lid werd van de Commissie voor het Cultureel Verdrag België-Nederland. Paul was al lid van de commissie en was bestuurder van de Nederlandse openbare omroep NOS. Wij deelden dezelfde ideeën over de noodzaak aan een gezamenlijk cultureel optreden van Vlaanderen en Nederland in Europa en de wereld.

Op mijn vraag hield Paul een opgemerkte lezing op het Algemeen-Nederlands Congres (ANC) in Brussel op 28 april 1990. Het congres werd voorgezeten door Kees Middelhoff, eveneens een Nederlands Vlaanderenkenner van de zuiverste soort. Het was op dat congres dat de Nederlands staatssecretaris voor Cultuur Hedy d’ Ancona zei dat Vlaanderen en Nederland wel dezelfde taal spraken, maar een heel andere cultuur hadden. Toen was dat vloeken in de kerk, vandaag gaan sommigen er zelfs al aan twijfelen of we wel dezelfde taal moeten willen spreken.

Paul werd ook bestuurslid van de Stichting Algemeen-Nederlands Congres, waar ik beroepshalve algemeen secretaris van was. Op het congres van 1990 pleitte Paul Beugels ervoor dat er een nieuw Vlaams-Nederlands verdrag zou komen ter vervanging van het Belgisch-Nederlandse.

Toen Paul samen met gewezen ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking Maarten Mourik het Nederlands-Vlaams Comité Buitenlands Cultureel Beleid (CBCB) oprichtte, werd ik op zijn verzoek bestuurslid van het CBCB. Het Comité zette zich in de aanloop naar het Verdrag van Maastricht in om het Nederlandse voorzitterschap ervan te overtuigen dat er in het Europese verdrag een “Cultuurparagraaf” moest worden ingeschreven die kleinere taal- en cultuurgemeenschappen de mogelijkheid moest geven om – tegen de logica van de vrije markt in – beschermende en stimulerende maatregelen te nemen ten gunste van de eigen cultuur.

Paul en ik werkten mee aan het opstellen van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, dat uiteindelijk in 1995 werd ondertekend in Antwerpen, en dat in de plaats kwam van het oude Cultureel Verdrag België-Nederland (1946). Toenmalig secretaris-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Eric Stroobants was het die het pad effende voor het nieuwe verdrag. Ik werd algemeen secretaris van het nieuwe Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland en de samenwerking met Paul Beugels bleef intens. Het CBCB deed voor ons o.m. onderzoek naar de draagwijdte van de Europese Cultuurparagraaf, die inmiddels als artikel 128 in het Verdrag van Maastricht was opgenomen en later werd bevestigd in het Verdrag van Amsterdam (artikel 151).

Op uitnodiging van Paul ging ik ook eens spreken voor de Orde van den Prince in Amersfoort. Dat moet in maart 2002 zijn geweest. Voor hij me na de lezing naar mijn hotel bracht, praatten we nog wat in zijn huis aan de Regentesselaan. Ik liep er een paar jaar later nog eens voorbij toen ik ter voorbereiding van een Nederlands-Vlaams project Cultureel Erfgoed met Frits Niessen op bezoek ging bij Fons Asselbergs, die een paar huizen verderop bleek te wonen.

In 2008 werden Paul en ik in het De Keyser hotel in Antwerpen nog samen geïnterviewd voor het CDA-tijdschrift Christendemocratische Verkenningen.

Toen ik vorig jaar verkozen werd als lid van het Vlaams parlement, moest ik ontslag nemen bij de Commissie Cultureel Verdrag. Mijn contacten met Nederland werden automatisch minder talrijk, maar Paul en ik namen ons voor nog eens af te spreken. Dat is er niet meer van gekomen. Helaas.

Ik heb Paul Beugels steeds gekend als een gedreven man, met wie het aangenaam samenwerken was. Hij kon op onnavolgbare wijze zijn gedachten formuleren en had een energie die ik hem vaak benijdde. Met zijn overlijden komt een einde aan een kwart eeuw vriendschap en samenwerking.

Wilfried Vandaele

Vlaams volksvertegenwoordiger

Gewezen algemeen secretaris Cultureel Verdrag

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht